Η τοποθέτηση του Γαλατά Ζώη περιφερειακού συμβούλου της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡEΜΒΑΣΗΣ στην ΉΠΕΙΡΟ στο περιφερειακό συμβούλιο στις 19/3

Στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 5,5 εκατομμύρια τόνοι αστικών στερεών απορριμμάτων  (ΑΣΑ) κάθε χρόνο. Εξ αυτών το 40%, περίπου στα 2 εκατομμύρια απορρίπτονται στην Αττική. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πλέον ένα νέο σοβαρό πεδίο επιχειρηματικής κερδοφόρας δραστηριότητας για το κεφάλαιο, την ίδια στιγμή που η όποια δημόσια λειτουργία υποβαθμίζεται. Εδώ και χρόνια η ίδια αντι-περιβαλλοντική και αναποτελεσματική κατεύθυνση με τραγικές συνέπειες για την υγεία και την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους

Η πολιτική αυτή εναρμονίζεται στο σύγχρονο καπιταλιστικό πλαίσιο που κυριαρχούν η λογική της άκρατης κατανάλωσης, η τάση μείωσης του χρόνου ζωής των προϊόντων αλλά και μη-επισκευής τους, και συνεπώς η αυξημένη και ταχεία απόρριψή τους.

Ειδικά οι πλαστικές συσκευασίες (παράγωγα επεξεργασίας πετρελαίου), όπως και οι ατομικές, πολύ μικρές συσκευασίες που υπηρετούν το «σύγχρονο» τρόπο ζωής προσθέτουν τεράστιο όγκο απορριμμάτων και αυξάνουν τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επίσης, σε συνθήκες αστικής υπερ-συγκέντρωσης και δημιουργίας μεγα-πόλεων, η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία. Με άλλα λόγια, η μήτρα του προβλήματος είναι ότι τα απορρίμματα αυξάνονται ποσοτικά ραγδαία, μεταβάλλονται ποιοτικά με συγκεκριμένο τρόπο και σε όλο και πιο περιορισμένο χώρο, με αποτέλεσμα να μην είναι περιβαλλοντικά διαχειρίσιμα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Ως Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο πιστεύουμε πως το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο και στις λοιπές Περιφέρειες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς συνολική σύγκρουση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου και της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος, ώστε να μεταφέρονται όλα τα οικονομικά και άλλα κόστη της διαχείρισης των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος στη λαϊκή πλειοψηφία.

Δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε, όταν παραμένει εγκλωβισμένο στις κατευθύνσεις, οδηγίες και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., οι οποίες προωθούν, την επιχειρηματικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία. Οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις των κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ έχουν ακριβώς αυτό τον προσανατολισμό, ενώ αποκλείουν έργα και δράσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε όφελος των εργαζόμενων με καθολικό και δημόσιο χαρακτήρα.

Αποκλείουν τις προσλήψεις στους δήμους και γενικά τα μέτρα στήριξης των δημόσιων δομών και υποδομών.

Είναι αναγκαία η ανατροπή αυτού του μοντέλου διαχείρισης και των μορφών με τις οποίες υλοποιείται, μέσω των πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων, της Περιφέρειας και των Δήμων.

Η πρόοδος της τεχνολογίας, τα υλικά, η ίδια η επιστημονική γνώση μας παρέχουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων.

Η μείωση της παραγωγής σκουπιδιών, η επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση προσφέρουν τη δυνατότητα να υπάρχει, σήμερα κι όχι στο απώτερο μέλλον, ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, με δημοκρατικό κοινωνικό σχεδιασμό, που θα εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του τέλους για τους πολίτες, την υγεία όλων μας και νέες θέσεις μόνιμης εργασίας -άλλωστε η διαχείριση των σκουπιδιών είναι μόνιμη κι όχι παροδική ανάγκη.

Ένα τέτοιο σύστημα έχει μία απαραίτητη προϋπόθεση: να σχεδιάζεται και να χρηματοδοτείται από το δημόσιο, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας κι όχι το κέρδος του κάθε εργολάβου που ανακατεύεται με τη μπίζνα των σκουπιδιών.

Γίνεται φανερό ότι με αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να οργανωθεί σε τελείως άλλη βάση η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως το κίνημα (των κατοίκων, περιβαλλοντικό, συνδικαλιστικό), έχει διεκδικήσει, ώστε να προχωρήσει μια άλλη διαχείριση, δημόσια, με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και προτεραιότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, κόντρα στο ιδιωτικό κέρδος με τίμημα τις ανθρώπινες ζωές – που θα πετάξει έξω τους ιδιώτες από τη διαχείριση.

Η λύση είναι:

Να ανατραπούν οι ΣΔΙΤ, οι συμβάσεις παραχώρησης, η ιδιωτικοποίηση- εμπορευματοποίηση των σκουπιδιών. Όλα τα στάδια διαχείρισης απορριμμάτων να περάσουν στον πλήρη έλεγχο, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δήμων, με κοινωνικό, δημοκρατικό έλεγχο.

Να ιδρυθεί ενιαίος δημόσιος κοινωνικός φορέας, με μορφές κοινωνικού ελέγχου, στον οποίο να περάσουν και οι υπάρχουσες ιδιωτικές δομές (ΕΕΑΑ, ΑΗΗΣ και όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης), οι μονάδες τους (ΚΔΑΥ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης-ΕΕΑΑ, κλπ), ο εξοπλισμός συλλογής (οχήματα) και προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι), με μεταφορά και όλων των πόρων (τέλος ανακύκλωσης), στο δημόσιο φορέα.

Να καταργηθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της διαχείρισης απορριμμάτων.

Οι Δήμοι να υλοποιήσουν άμεσα – και να απαιτήσουν χρηματοδότηση – προγράμματα μείωσης του όγκου των αποβλήτων, προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού, καθώς και του οργανικού κλάσματος με κομποστοποίηση.

Να διασφαλιστούν όλοι οι εργαζόμενοι, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, χωρίς εκπτώσεις, των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας μας. Να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των Υπηρεσιών Καθαριότητας, μαζί και των άλλων Υπηρεσιών των ΟΤΑ, σε υποδομές, εξοπλισμό, έμψυχο δυναμικό.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις στους Δήμους με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Να μη γίνει μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και τα άλλα «οικονομικά εργαλεία». Με Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των Υπηρεσιών των Δήμων, με κατάργηση του ανταποδοτικού χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Προσλήψεις στους Δήμους με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Δεν παίρνει η κατάσταση διορθώσεις. Ο αγώνας αυτός είναι ανάγκη να βρει το βηματισμό του και να προχωρήσει η ανάπτυξη πρωτοβουλιών αγώνα, επιτροπών αγώνα, σωματείων και συλλογικοτήτων με ζωντανή μαζική συμμετοχή κατοίκων και εργαζόμενων.

Ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα ο συντονισμός σε κινηματικό επίπεδο και πανελλαδικά ιδιαίτερα με τα κινήματα που αναπτύσσονται στις πληττόμενες περιοχές (π.χ. Δυτ. Αττική, Σχιστό, Γραμματικό, Θεσσαλονίκη,  Βόλος, Λευκίμη, Κοζάνη, κ.α.), επιτυγχάνοντας να διαμορφωθεί ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων και συντονισμός δράσεων.

Η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων από τη μεριά των κυβερνήσεων, περιφερειακών αρχών και της ΕΕ είναι ίδια και αντίστοιχη και ενιαία πρέπει να επιδιώξουμε να είναι και η πάλη του κινήματος.

Άλλωστε τα αιτήματα Κανένα εργοστάσιο καύσης, καμία χωματερή ποτέ και πουθενά και ο αγώνας για μια άλλη διαχείριση που εμείς προτείνουμε είναι η αιχμή του αγώνα σε κάθε περιοχή.

Στη συνεδρίαση για την πορεία υλοποίησης της πράξης: «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ φάση)» και διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, προκύπτει τελικά ότι η κατάσταση στους επτά (7) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, είναι:

 1. «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου»
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 525.500,00 € με Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 288.887,69 € (με Φ.Π.Α.) (έκπτωση 45,03%).

Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 09.07.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
09.12.2018 (πήρε μέχρι σήμερα 3 παρατάσεις).
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ποσό 288.478,18 € με Φ.Π.Α.
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ: 30-6-2019
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : 12-2-2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: απόφ. 32351/2919/10-3-2020
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Επίκειται
ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ : Εγκατεστημένο – ηλεκτροδοτείται

 1. «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας»
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 918.500,00 € με Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 393.436,50 € με Φ.Π.Α. (έκπτωση 57,17%).
  Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 04.07.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
  29.01.2019 (πήρε παράταση έως τις 30.09.2020).
  ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ: 30-09-2020
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Επίκειται
  ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ : Εγκατεστημένο – επίκειται η σύμβαση ηλεκτροδότησης
 2. «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Άρτας»
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 531.500,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 292.325,03 ευρώ με Φ.Π.Α. (έκπτωση 45,00%).
  Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26.06.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
  22.02.2019 (πήρε μέχρι σήμερα 2 παρατάσεις).
  ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ: 30-06-2019
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : 12-2-2020 (Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής:
  13/01/2020)
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Επίκειται
  ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ : Εγκατεστημένο – ηλεκτροδοτείται
 3. «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου»,
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 718.000,00 € με Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 392.936,51€ με Φ.Π.Α. (έκπτωση 45,27%).
  Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 30.05.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
  25.10.2018 (πήρε μέχρι σήμερα 9 παρατάσεις).
  ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ: 15-11-2020
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Επίκειται
  ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ : Εγκατεστημένο – ηλεκτροδοτείται
 4. «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων »
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 521.000,00 € με Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 255.721,10 € με Φ.Π.Α. (έκπτωση 50,92%).
  Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 07.06.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
  31.01.2019 (πήρε μέχρι σήμερα 3 παρατάσεις).
  ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ: 8-8-2019
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Έχει γίνει
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Επίκειται
  ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ : Εγκατεστημένο – ηλεκτροδοτείται
 5. «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας»
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 349.500,00 € με Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 178.772,50 € με Φ.Π.Α. (έκπτωση 48,85%).
  Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 30.05.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
  22.09.2018 (πήρε μέχρι σήμερα 3 παρατάσεις).

ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ: 10-05-2019
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Έχει γίνει
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Αναμένεται
ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ : Εγκατεστημένο – ηλεκτροδοτείται

 1. «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη»
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 495.000 € με Φ.Π.Α.
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 286.579.07 € με Φ.Π.Α. (έκπτωση 42,11%).
  Ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26.06.2018, έπρεπε να παραδοθεί στις
  21.11.2018 (πήρε μέχρι σήμερα 8 παρατάσεις).
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 31-03-2021

Δεν έχει γίνει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «λόγω αναμονής ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης ολίσθησης του πρανούς της εξωτερικής οδού δεν μπορούν να μπορούν να εκτελεστούν όλες οι εργασίες που θα ολοκληρώνουν όλο το αντικείμενο του φυσικού έργου».

Στον ΣΜΑ Πρέβεζας δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, ενώ οι δημότες των δήμων της Άρτας, απλά… διπλοπληρώνουν.

Η καθυστέρηση ενημέρωσης είναι αδικαιολόγητη κι υπάρχουν ευθύνες, όταν στην Προγραμματική Σύμβαση του 2015 (Αναγκαστικός – 4 Σύνδεσμοι – Περιφέρεια), υπάρχει ακόμη και σχετική ρήτρα για ενημέρωση των πολιτών. Όταν η Επιτροπή Παρακολούθησης δε λειτούργησε. Κι αυτή η ευθύνη δεν πέφτει στους εργαζόμενους.

Η πολυδιαφημισμένη αποτελεσματικότητα της Τοπικής Διοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, έχει δεχθεί σε κάθε περίπτωση, καίριο πλήγμα.

Φυσικά, στην ίδια συνεδρίαση δεν απαντήθηκαν και τα ερωτήματα που θέσαμε:

Τι υποχρεώσεις αφορά το ποσό των 3.800.000 €, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας, που ζητά η «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»; Τι σημαίνει αποζημίωση για θετικές ζημιές, απώλειες εσόδων, πρόσθετες δοκιμές και απώλεια εσόδων κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας;

Τι προβλέπεται για τη διαχείριση ιατρικών και παραϊατρικών απορριμμάτων, από τα ιατρεία και τις κλινικές, μέσα στις πόλεις της Περιφέρειας;

Πότε θα γίνουν οι προσωρινές και οριστικές παραλαβές, για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία;

Θα επανδρωθούν οι ΣΜΑ με προσωπικό των δήμων και του Αναγκαστικού; Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη άνεργων 55-67 με το προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Μετά την διαρροή στη ΜΕΑ (εργοστάσιο), αλλά και πολλές καταγγελίες πολιτών για την διαδικασία μεταφοράς απορριμμάτων, έχουν γίνει έλεγχοι;

Μετά την λήξη της σύμβασης στη ΜΕΑ – την οποία θα πληρώσουμε – μήπως τα μηχανήματα κι ο εξοπλισμός που θα μας μείνουν, όχι μόνο θα έχουν κάνει απόσβεση, αλλά θα είναι και μη λειτουργικά, πλέον; ότι αυτή η συζήτηση δεν έκλεισε την Παρασκευή.

Τώρα ανοίγει, φέρνοντας στα λαϊκά νοικοκυριά και τους εργαζόμενους νέα δεδομένα, οργάνωση και συντονισμό για νικηφόρους αγώνες… και η Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο ξέρει πως έχει μεγάλη ευθύνη σ’ αυτή την κατεύθυνση…