Η πανδημία “χτύπησε” την αγορά εργασίας το Νοέμβριο – Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Π.Ε στην Ήπειρο

Οι επιπτώσεις της πανδημίας αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των προσλήψεων-αποχωρήσεων μισθωτής εργασίας ιδιωτικού τομέα που έδωσε στη δημοσιότητα το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και αφορούν το μήνα Νοέμβριο.

Σύμφωνα με αυτά η Πρέβεζα ήταν η μόνη Π.Ε της Ηπείρου που παρουσίασε αρνητικό ισοζύγιο όταν στην Άρτα αυτό ήταν θετικό κατά 292, στην Θεσπρωτία κατά 64 και στα Ιωάννινα κατά 188 θέσεις.Ωστόσο σε επίπεδο ενδεκαμήνου το ισοζύγιο σε όλες τις Π.Ε είναι θετικό.

Στην Άρτα κατά 816, στην Θεσπρωτία κατά 280, στα Ιωάννινα κατά 473 και στην Πρέβεζα κατά 542 θέσεις.Πανελλαδικά το ισοζύγιο του Νοεμβρίου είναι αρνητικό κατά 29.933 θέσεις ενώ σε επίπεδο ενδεκαμήνου το ισοζύγιο είναι αρνητικό κατά 90.887 θέσεις.