Η κατασκευή νέων κυκλικών κόμβων, η επέκταση της Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου και έργα αποκατάστασης προωθούνται με αποφάσεις της Ο.Ε.

Η κατασκευή νέων κυκλικών κόμβων σε σημεία του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβατών, η επέκταση του Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου
Δήμου Νικ. Σκουφά, έργα αποκατάστασης και συντήρησης υποδομών στις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες κ.α., περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
η οποία συνεδρίασε σήμερα με την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη.
Αναλυτικά:

Κυκλικοί κόμβοι- βελτιώσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Η Οικ. Επιτροπή έλαβε τις εξής αποφάσεις για έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο:

 Κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα έργα:

 «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Άρτας – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000 €. Ανάδοχος:
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.

 «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον
αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000€. Ανάδοχος: Π.
Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε..

 Ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην
Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)»,
προϋπολογισμού 545.000 €. Ανάδοχος: Γ. Μυριούνης.

 Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων- Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού
1.026.000 ευρώ.
Επίσης μεταξύ άλλων έλαβε τις εξής – κατά Περιφερειακή Ενότητα – αποφάσεις:
Π.Ε. Ιωαννίνων

Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:

 «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»,
προϋπολογισμού 140.000 €. Ανάδοχος: Κ. Δημήτριος – Α. Φάης.

 «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης
για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού € 110.000. Ανάδοχος: Γ.
Ντάφλης.

Αναδείχτηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι των έργων:

 «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού € 351.800. Ανάδοχος: Κ. Γκεσούλης.

 «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της
Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού € 115.000.
Ανάδοχος: Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε..

 «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)»,
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ανάδοχος: Π. Ντούλιας.

 «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού €
80.000. Ανάδοχος: Κ. Συγκούνας ΕΔΕ.

Π.Ε. Άρτας:

 Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί των έργων:

 «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη»,
προϋπολογισμού 650.000 €. Ανάδοχος: Δημήτριος Φούκας.

 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας», προϋπολογισμού €
62.000. Ανάδοχος: ΤΕΚΑΤ Ο.Ε..

 Αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι των έργων:

 «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,
προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΤΕΚΑΤ Ο.Ε..

 «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα
Κρυονέρι – Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος: Λ. Βερλεκης
& ΣΙΑ Ο.Ε..

 Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Επέκταση Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων) Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας
επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού 1.130.000 €.
Π.Ε. Θεσπρωτίας

 Κατακυρώθηκε το έργο: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας- Σήμανση στο οδικό
δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 85.000 €. Ανάδοχος: Γ.
Οικονόμου.

 Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου
στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400

Π.Ε. Πρέβεζας:

 Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση βατότητας και
καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 73.160 €. Ανάδοχος: Δ. Φατουρος ΕΔΕ.

 Εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί
ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, καθώς ο
αρχικός διαγωνισμός απέβη άγονος.

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων

Από την Ο.Ε. εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου
και των Δήμων Πωγωνίου για το έργο «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο
περιοχής Καλπακίου» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ και Δήμου Ζαγορίου για την
Αποκατάσταση της στέγης της Πασχάλειου Σχολής Καπεσόβου, προϋπολογισμού
110.800 €.