Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί την Ήπειρο για ΧΥΤΑ και ΣΜΑ

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να τιναχθεί στον αέρα όλη η αλυσίδα διαχείρισης απορριμμάτων είναι η Ήπειρος, η οποία για μία δεκαετία περίπου είχε αποτελέσει το καλό παράδειγμα της χώρας.

Τον Ιανουάριο έγινε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεχιζόμενη λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Τα «Νέα» σε εκτενές ρεπορτάζ που φιλοξενούν κάνουν γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί τη χώρα μας για βαλτωμένα σημαντικά έργα υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν με κοινοτικούς πόρους αλλά ακόμα δεν υλοποιήθηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ηπείρου,.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία που έλαβε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), δεν έχει ακόμα καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς παρότι έχουν κατασκευαστεί εδώ και 2 χρόνια οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα σημαντικός όγκος απορριμμάτων να εξακολουθεί να θάβεται σε ΧΥΤΑ.

Ειδική μνεία γίνεται στη Βλαχέρνα κάτι που αναφερόταν και στην καταγγελία που έφτασε στην κοινότητα από τις αρχές του έτους.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα κάποιοι Δήμοι δεν μεταφέρουν τα οικιακά απόβλητα προς επεξεργασία, αλλά τα προωθούν παράνομα ως μη επεξεργασμένα απορρίμματα προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤ Βλαχέρνας – πέρα από τους κινδύνους που προκαλεί αυτή η πρακτική για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, πέραν της ουσιαστικής μείωσης της διάρκειας ζωής του ΧΥΤ – και δημιουργούν αυξημένα κόστη διαχείρισης συνολικά για τα απορρίμματα της Περιφέρειας Ηπείρου.