Η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Αποτελέσματα υλοποίησης του έργου ΤΗΕΜΑ

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. διοργανώνει
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Αποτελέσματα υλοποίησης του έργου ΤΗΕΜΑ (New
technologies in the service of developing interregional thematic routes – Νέες τεχνολογίες
στην υπηρεσία της ανάπτυξης διαπεριφερειακών θεματικών διαδρομών), που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στις 11:30 π.μ., η οποία θα μεταδοθεί
ζωντανά μέσω live streaming στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3kgmUBf.

Ο στόχος του έργου ΤΗΕΜΑ είναι διττός: αφενός να ενισχύσει την πολιτιστική και φυσική
κληρονομία της περιοχής μέσω νέων «έξυπνων» τεχνολογιών και θεματικού τουρισμού,
προσελκύοντας νέο κοινό και προσφέροντας ποιοτικές και προηγμένες υπηρεσίες προς
όλους και αφετέρου να βελτιώσει την συνολική εμπειρία του χρήστη που δρα ως τουρίστας
στην διασυνοριακή περιοχή.  

Το έργο ΤΗΕΜΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας
INTERREG IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. συμμετέχει ως συντονιστής
εταίρος.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τον
εναλλακτικό τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ηπείρου και Αργυροκάστρου, θα
παρουσιαστούν οι θεματικές διαδρομές και η εφαρμογή που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου, τόσο για την ελληνική πλευρά όσο και για την αλβανική πλευρά,
αλλά και συνολικά τα αποτελέσματα και τα οφέλη που προέκυψαν για τη διασυνοριακή
περιοχή από την υλοποίηση του έργου ΤΗΕΜΑ.

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας
11:30 – 11:35
Καλωσόρισμα Εισηγητών
11:35 – 11:50
H Ήπειρος του εναλλακτικού τουρισμού και το ενιαίο δίκτυο μονοπατιών της Περιφέρειας
Ηπείρου
Εισηγητής: Ηλίας Γκαρτζονίκας, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Ηπείρου

11:50 – 12:05
Σύντομη επισκόπηση του έργου ΤΗΕΜΑ [«Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ανάπτυξης
διαπεριφερειακών θεματικών διαδρομών»].
Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταγκίκας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
12:05 – 12:20
Χρήση νέων τεχνολογιών και πολιτιστικές διαδρομές: η εφαρμογή ΤΗΕΜΑ. Κύρια
χαρακτηριστικά και καινοτομία.
Εισηγητής: Χρήστος Μπέλλος, Lime Technology IKE
12:20 – 12:35
Οι διαδρομές ΤΗΕΜΑ στην περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Δημήτρης-Χαράλαμπος Παπαϊωάννου & Γεωργία Κιτσάκη, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
12:35 – 12:50
Οι διαδρομές ΤΗΕΜΑ στην περιοχή του Αργυροκάστρου.
Εισηγήτρια: Matilda Naco, Regional Center for Development and Cooperation
12:50 – 13:05
Οι δραστηριότητες του έργου ΤΗΕΜΑ στην περιοχή του Αργυροκάστρου.
Εισηγητής: Arian Korkuti, Institution of the Prefect of Gjirokaster Region
13:05 – 13:20
Η επίδραση των προσωπικών εμπειριών των δημοσιογραφικών αποστολών στην περιοχή
μέσω του έργου ΤΗΕΜΑ.
Εισηγητής: Θοδωρής Αλεξίου, Εξωτερικός Συνεργάτης της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού
Ιωαννίνων
13:20 – 13:30
Ερωτήσεις-Απαντήσεις. Συζήτηση