Ημερήσια διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 27 Οκτωβρίου 2020)

Την Τετάρτη 27-10-2020 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
  ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
  «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας»,
  προϋπολογισμού 231.500,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
  ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
  «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 12-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-10-
  2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του
  έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου
  του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
  Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
  Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2020.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση –συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα-Νεράιδα-
  όρια νομού», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-03-2021.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας
  Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500- ND=12,5 Atm (για την
  αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας)»,
  αναδόχου «Τ.Ε.Μ.Α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 15-12-2020.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιστήριξη στην επαρχιακή οδό περιοχής Ασφάκας (παροχή
  υπηρεσιών)».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στην περιοχή
  Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας (προμήθεια υλικών)».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας στο
  οδικό δίκτυο προς Ανθοχώρι Δωδώνης».
 10. Έγκριση του από 23-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-
  2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του
  έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα –
  Δελβινακόπουλο – Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
  Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου
  «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 €
  με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
  και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 12. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/19-10-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
  διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων
  της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
  για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ
  530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού
  2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας
  των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων,
  μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής
  Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
  Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών Άνω Ρου Αχέροντα ποταμού στην περιοχή της
  γέφυρας Σιστρουνίου» (προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά ύποπτων κρουσμάτων Covid-
  19 σε ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων ή Πρέβεζας καθώς και μεταφορά
  ασυμπτωματικών ατόμων ή ασθενών που ολοκληρώνουν την νοσηλεία στα νοσοκομεία
  αναφοράς στον τόπο προορισμού τους για την χρονική περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος
  2020.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη
  λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη
  Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2020.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
  έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την οδική ασφάλεια της ΕΛ.ΑΣ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια τριών (3) κοντέινερ (container) για τις άμεσες και
  επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου που σχετίζονται µε τη διαχείριση και
  αντιμετώπιση κρουσμάτων λοίμωξης από τον κορωνοϊό (CoVid-19)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Στρατίνιτσα (προμήθεια
  υλικών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευαστικές εργασίες κοινόχρηστων υποδομών στα ορεινά του
  Ν. Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης παραποτάμιων και ρεμάτων στην Μηλιά
  Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
  ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες
  εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση του από 20-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-
  2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
  Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 56.000,00
  με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
  Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου
  και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ,
  μέχρι την 31-12-2020.
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
  Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
  Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς»,
  αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-12-2020.
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
  Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
  ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 31-12-2020.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
  Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου Τ4 Γαβριάς Ψαθοτοπίου».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
  Άρτας «Καθαρισμός τεχνικού στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής στην επαρχιακή οδό
  Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της
  Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση του έργου «Αποζημίωση Γεωργικών
  Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ –
  2020ΣΕ08220002)».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση οδού για την πρόσβαση σε παραγωγική μονάδα
  στην περιοχή της Βίγλας Άρτας (προμήθεια υλικών)».
 33. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/09-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
  συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού
  Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο
  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για
  το έργο “THEMATIC – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”»,
  προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
  Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020.
 34. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση
  λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση επιδότησης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας
  για το σχολικό έτος 2020-2021.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων
  κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια των Φιλιατών και Ηγουμενίτσας (παροχή
  υπηρεσιών)».
 37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
  ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου
  διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού €
  680.920,00 με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020 επαναληπτικής
  ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
  Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή
  Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ
 39. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
  Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του
  έργου «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών
  τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ και ορισμός
  εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 40. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
  Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του
  έργου «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών
  τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός
  εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της
  Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
 42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση
  λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της
  Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
 44. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον
  διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου
  κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του
  Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κεντρικού
  Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης παραγωγικών
  μονάδων στην Πλατανούσα».
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ0
  (περιοχή Θανασέικα)».