Επελέγη ο ανάδοχος για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η επιλογή του αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας”.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 90.000 ευρώ το οποίο θα αναβαθμίσει τις υφιστάμενες παιδικές χαρές σε Λούρο, Κανάλι, Ν.Σαμψούντα, Πυροβολικό, Ανθόκηπο και Παντοκράτορα με την τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη χρήση τους από τα παιδιά.