Εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης ορίστηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την
απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων, που είναι η Δευτέρα 2, η Τρίτη 3 και η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου
της Περιφέρειας Ηπείρου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ.

Οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων την Υ/Δ του Διευθυντή
Σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά (παράβολο
συμμετοχής κλπ) των υποψηφίων έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία
δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.