Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο- Κοινωνικό Φαρμακείο και Κέντρο Πρόληψης Υγείας), σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ τομέα Πρέβεζας, θα πραγματοποιήσουν μαθήματα πρώτων βοηθειών και διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.

Η ενημερωτική δράση θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 24 Μαῒου και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρου του ΚΑΠΗ (Παρθεναγωγείου 15).

Σχόλια