Εμπλουτισμό της περιοχής με ορεινές πέρδικες ενέκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Τον εμπλουτισμό τριών σημείων της Π.Ε Πρέβεζας και συγκεκριμένα ,τον “Βαλαωρίτη” στην Τ.Κ Λούρου , την θέση “Στρώμα” της Τ.Κ Καναλακίου του Δήμου Πάργας και τον “Προφήτη Ηλία” στον Δήμο Ζηρού με πληθυσμό 18 ορεινών περδικών ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας μετά από θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών.

Η δαπάνη του εμπλουτισμού θα βαρύνει την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, ενώ στόχος είναι η τόνωση του πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους πέρδικας.

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2021-2022 και σε χρόνο όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας.