Εθιμοτυπικές επισκέψεις πραγματοποίησε ο Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης στις τοπικές αρχές του Δήμου Ζηρού

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα Πρέβεζας (Ν.Π.Δ.Δ.) Λγος (ΤΘ) ε.α.
Ιωάννης Γιώτης συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο Σχη (ΜΧ) ε.α. Κων/νο
Μπουρνάκα και το μέλος του Τ.Σ. Λγο (ΠΒ) Αναστάσιο Καρδάμη , πραγματοποίησε
εθιμοτυπική επίσκεψη στις 02 Οκτωβρίου 2020 στις τοπικές αρχές του Δήμου Ζηρού
και συναντήθηκε (κατά σειρά επισκέψεως) με:

 Τον Δήμαρχο Ζηρού κ. Νίκο Καλαντζή.

 Την διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιππιάδας, Αστυνόμο Α’ κα Αρσένη
Ιωάννα.

 Τον πρόεδρο Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ζηρού, Δημοτικό Σύμβουλο και
Μέλος του Παραρτήματος Πρέβεζας/Ε.Α.Α.Σ. κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο.

Σε όλους αναλύθηκε εν συντομία ο σκοπός της Ενώσεως, το έργο της, το όραμά
μας η πρόθεσή μας να συμπορευτούμε με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας σε
επωφελείς δράσεις και αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα ευρύτερου και τοπικού
ενδιαφέροντος.

Όλοι μας ευχαρίστησαν για την παρουσία μας, συνεχάρησαν για την
πρωτοβουλία των συναντήσεων και αφού ανταλλάξαμε στοιχεία επαφών
συμφωνήσαμε στην ανάληψη κοινών δράσεων.
.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης
Πρόεδρος Τ.Σ. / Ε.Α.Α.Σ. Πρέβεζας