Εγκρίθηκε η μελέτη δικτύου ύδρευσης του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης

Στην έγκριση της μελέτης δικτύου ύδρευσης του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το σύστημα ύδρευσης/άρδευσης σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου (παροχή νερού στους επισκέπτες και το προσωπικό, συντήρηση μνημείων , κατάσβεση πυρκαγιάς κλπ).

Επίσης έγινε σχεδιασμός δικτύου ομβρίων υδάτων για την προστασία των μνημείων μετά τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης κατασκευής κτιρίων, ενώ εκτιμήθηκε η στάθμη των υπόγειων υδάτων και προτάθηκαν οι κατάλληλες εργασίες προστασίας.

Για τις παρεμβάσεις έχουν ληφθεί υπόψη οι περιορισμοί του αρχαιολογικού χώρου, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την άμεση εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.