Την έγκριση τευχών δημοπράτησης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου “Μέτρα ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων πέριξ του Αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης””υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 419.354,84 ευρώ ενώ αποτελεί τμήμα του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.290.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Στο ίδιο μεγάλο έργο περιλαμβάνονται η μελέτη αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου της Κασσώπης (αρχιτεκτονική δομικής αποκατάστασης), η μελέτη συντήρησης και στερέωσης του δομικού υλικού του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης, η γεωτεχνική μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της επικινδυνότητας τμημάτων του βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης καθώς και πρόταση διαμόρφωσης εργοταξιακού δρόμου στον αρχαιολογικό χώρο.

Με τη βελτίωση των υποδομών θα εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία του μνημείου και θα ενισχυθεί η επισκεψιμότητά τόσο του Θεάτρου όσο και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here