Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας που εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, τα στελέχη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Πρέβεζας σε μια προσπάθεια δικτύωσης αλλά και ενημέρωσης για το έργο και τη λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η.,  επισκέφθηκαν την  Τετάρτη 27/9/2023 τις υπηρεσίες ,δομές και επιχειρήσεις  του Δήμου μας  που δραστηριοποιούνται στο τομέα της υγείας και πρόνοιας.

Σε κάθε υπηρεσία δόθηκε έντυπο υλικό και χειροτεχνίες που κατασκεύασαν οι ηλικιωμένοι της δομής.

Η Δομή ‘Κ.Η.Φ.Η.στο Δήμο Πρέβεζας ‘  έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. « Ήπειρος 2014-2020»  στον άξονα προτεραιότητας  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείo.

Σχόλια