Διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας και τη συνεργασία τους οι Δομές υγείας της 6ης ΥΠΕ

Τη διασύνδεση των Τοπικών Ομάδων Υγείας με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς για τον covid 19 υπέγραψε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, διευρύνοντας τη λειτουργία τους (που ήταν μόνο πρωϊνές ώρες) έως τις 10 το βράδυ. Στην απόφαση προβλέπεται η συνεργασία και ο συντονισμός της λειτουργίας και της δράσης της Τ.ΟΜ.Υ με τον υπεύθυνο για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας. Επίσης σύμφωνα με τον κ.Καρβέλη οι γιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες των Κέντρων Υγείας και των Τ.ΟΜ.Υ οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας, τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας της κοινότητας και τη βελτίωση της ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.