Διαδικτυακή ενημέρωση για τον εμβολιασμό την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου