Δημοπρατείται το έργο “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Αλιευτικού Καταφυγίου Μύτικα Δήμου Πρέβεζας”

Στη δημοπράτηση του έργου “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Αλιευτικού Καταφυγίου Μύτικα Δήμου Πρέβεζας” προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Intereg Eλλάδας -Ιταλίας 2014-2020 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 2.875.000 ευρώ, ενώ ημέρα λήξης της υποβολής προσφορών είναι η 15η Απριλίου. Της δημοπράτησης του έργου προηγήθηκε ένας μεγάλος κύκλος προετοιμασίας που αφορούσε μελέτες, εγκρίσεις αλλά και την νομιμοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα σήμερα εξυπηρετεί 35 αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και μη) και μικρά σκάφη αναψυχής τη θερινή περίοδο με μικρά λειτουργικά βάθη σε ότι αφορά στο κρηπίδωμα καθώς και με προβλήματα ελλιμενισμού το χειμώνα σε περιόδους πνοής ισχυρών ανέμων και των εξαυτών δημιουργούμενων κυματισμών που προσβάλλουν την περιοχή.

Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει πρόταση βελτίωσης και αναβάθμισης, που αντιμετωπίζει τα τεχνικά προβλήματα και αυξάνει τη δυναμικότητα στην κλίμακα του λιμενικού χώρου χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις. Οι προτάσεις αυτές προσφέρουν ασφάλεια στον ελλιμενισμό των σκαφών καθόλη τη διάρκεια του έτους και αυξάνουν τη δυναμικότητα του καταφυγίου.

Η νέα ενδεικτική δυναμικότητα ανέρχεται σε 97 σκάφη, αλιευτικά και αναψυχής.