Με το ποσό των 223.00 ευρώ επιχορηγείτε ο Δήμος Πρέβεζας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχικά την χρηματοδότηση θα την ελάμβαναν Δήμοι της χώρας με πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων, ωστόσο υπήρξε τροποποιητική απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα και σε Δήμους από 20.000 έως 60.000 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή να λάβουν επιχορήγηση της τάξης των 223.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Έτσι ο Δήμος Πρέβεζας, οποίος εντάσσεται στην νέα τροποποιημένη απόφαση με πληθυσμό 31.733 κατοίκους θα λάβει το παραπάνω ποσό, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Η αγορά νέων απορριμματοφόρων οχημάτων.

Στο Παραρτημα ΙΙΙ (Τεχνικά Χαρακτηριστικά των απορριμματοφόρων οχημάτων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, γίνεται ενδεικτική αναφορά σε Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των Δήμων.

Η αγορά νέων μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Στο Παραρτημα ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές), γίνεται ενδεικτική αναφορά σε Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των Δήμων σε μηχανήματα και συνοδευτικό εξοπλισμό.

Δείτε όλη την απόφαση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here