ΓΑΚ Πρέβεζας: Ένας σπάνιος χάρτης του Αμβρακικού σε δημοπρασία !!

Το σπάνιο αρχειακό τεκμήριο που παρουσιάζουμε σήμερα δεν ανήκει στα ΓΑΚ Πρέβεζας, αν και πολύ θα θέλαμε να αποτελεί μέρος των συλλογών μας.

Ωστόσο, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια σύντομη επισήμανση της ύπαρξής του, ευελπιστώντας ότι θα ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και τελικά θα βρεθεί κάποιος ευπατρίδης, ο οποίος, μιμούμενος τους παλαιότερους ευεργέτες και δωρητές της πόλης, θα προβεί στην απόκτηση του τεκμηρίου ώστε αυτό να καταλήξει τελικά στην Πρέβεζα.

Πρόσφατα λοιπόν πληροφορηθήκαμε ότι δημοπρατείται από τον οίκο δημοπρασιών «Καραμήτσος» της Θεσσαλονίκης χειρόγραφος χάρτης του Αμβρακικού.

Ο χάρτης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δημοπράτη και συνοδεύεται από εκτενές επεξηγηματικό κείμενο στα αγγλικά. Σύμφωνα με την περιγραφή, πρόκειται για γαλλικό ναυτικό χάρτη, χρονολογούμενο στα τέλη του 18ου ή αρχές του 19ου αιώνα, στον οποίο σημειώνονται συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως η Πρέβεζα, της οποίας μάλιστα o οικισμός και οι οχυρώσεις αποτυπώνονται εικαστικά (εικόνα 1).

Επισημαίνονται επίσης αγκυροβόλια και ποτάμια όπως ο Λούρος, στις εκβολές του οποίου έχει σχεδιαστεί ιστιοφόρο σκάφος (εικόνα 2).

Στο κάτω μέρος του χάρτη υπάρχει αναλυτικό υπόμνημα στα γαλλικά.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ανέρχεται στο υπερβολικό -κατά την άποψή μας- ποσό των 2.000 ευρώ.

Φυσικά η υπηρεσία μας δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει το παρόν αρχειακό τεκμήριο.

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι θα άξιζε να υπάρξει μια προσπάθεια να αποκτηθεί για την πόλη αυτός ο χάρτης.

Την πρωτοβουλία αυτή, και το συνακόλουθο κόστος, θα μπορούσε να αναλάβει είτε κάποιος φορέας της πόλης, είτε κάποιος ιδιώτης, ειδικά αυτοί που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά γύρω από τη θάλασσα.

Άλλωστε, αυτός ο γαλλικός χάρτης ουσιαστικά συνδέει τον Αμβρακικό με τις μεσογειακές θαλάσσιες διαδρομές και το ευρωπαϊκό εμπορικό ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή.

Η θάλασσα κατείχε πάντα κυρίαρχη θέση στη ζωή και την οικονομία των οικισμών του Αμβρακικού και ειδικότερα της Πρέβεζας, με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις στην κίνηση του λιμανιού της να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη ή τη στασιμότητα της πόλης.

Σήμερα, η σχέση αυτή της Πρέβεζας με τη θάλασσα φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται και να αναπτύσσονται γύρω από το λιμάνι και νέες εκφράσεις επιχειρηματικότητας, διαφορετικές από αυτές που γνώριζε παραδοσιακά, αποδεικνύοντας την ποικιλομορφία δραστηριοτήτων που παρέχονται σε μια παραθαλάσσια πόλη.

Πιστεύουμε ότι η όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση της διαχρονικότητας αυτής της σχέσης με τη θάλασσα και η συνακόλουθη συνειδητοποίησή της από την τοπική κοινωνία, θα δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη συναφών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Tα ΓΑΚ Πρέβεζας από την πλευρά τους διατίθενται να συμβάλλουν στην τεκμηρίωση της σχέσης της περιοχής με τη
θάλασσα, όπως άλλωστε έχουν κάνει και στο παρελθόν, συμμετέχοντας με άλλους φορείς στην ανάδειξη της ιστορικότητας του λιμανιού της Πρέβεζας.

Η επισήμανση αυτού του τόσο πρώιμου χάρτη του 18ου αιώνα, ας θεωρηθεί άλλο ένα βήμα σε αυτήν την τεκμηριωτική προσπάθεια.