ΑΡ.Π.Η.: Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων σημείων στην τ.κ. Ανθούσας

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) στις 11 & 12 Φεβρουαρίου
ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα να εξετάσει έντονα κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου
Ζαγορίου, όπου το κλιμάκιο αποτύπωσε τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Οι περιοχές που εκδηλώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα και έγιναν αυτοψίες είναι στις τοπικές
κοινότητες Δεματίου, Πέτρας, Ιτέας και Τριστένου, καθώς και στην καθίζηση του εδάφους στην πλατεία
του οικισμού.

Τα προβλήματα και οι αναφορές δυστυχώς δεν τελειώνουν εκεί. Ούτε οι ευθύνες του κράτους κι όλων
των βαθμών αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν στο εύρος της περιφέρειας πολλές κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων,
επικίνδυνα πρανή κι αστοχίες – αποτέλεσμα – παλιότερων παρεμβάσεων και κακοδιαχείρισης που έχουν
μονιμοποιηθεί στα μάτια του κόσμου κι απαιτείται άμεση παρέμβαση.

Οι υποδομές – ακόμη κι εκείνες που δεν έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους – επιβαρύνονται («κάνουν
απόσβεση»), σε μεγάλο βαθμό από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τον Ιανουάριο στην περιοχή
καταγράφηκε μέσα σ’ ένα μήνα ο μισός ετήσιος όγκος βροχοπτώσεων των προηγούμενων ετών (540 τόνοι
νερό/στρέμμα, όταν το αντίστοιχο τον Ιανουάριο 2020, ήταν 105 τόνοι/στρέμμα).

Μια τέτοια περίπτωση είναι στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, όπου κάτοικοι και κτηνοτρόφοι μας
ενημέρωσαν ότι πρέπει άμεσα να δοθεί λύση: i). σε πρανές στην τ.κ. Ανθούσας στο δρόμο προς Αγιά (στο
ύψος που είναι το πρώτο φανάρι), ii). στη θέση «Λιφίτσα» / «Κιόσκι» και iii). στο δρόμο προς Αγιά – το πιο
επικίνδυνο όπως ιεραρχούν – πριν τη διασταύρωση για Τρίκορφο.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ με αγωνιστική συνέπεια, στέκεται στο πλευρό των λαϊκών
αναγκών, των προβλημάτων που προκύπτουν, των εργαζόμενων (ντόπιων και μεταναστών), της νεολαίας
και των αγροτοκτηνοτρόφων μας.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση ζητάμε την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου στα σημεία που
αναφέρθηκαν στην τ.κ. Ανθούσας.

η περιφερειακή κίνηση ΑΡ.Π.Η.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ