Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: Συνεδρίαση Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
έλαβε αποφάσεις για έργα περιβάλλοντος, οδικών υποδομών και πολιτισμού.

Συγκεκριμένα:

Κατακύρωσε τους διαγωνισμούς και ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους των έργων:

 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου
Πωγωνίου προϋπολογισμού 700.000 € χωρίς ΦΠΑ. Ανάδοχος: ΣΥΡΜΕΤ
Α.Ε.

 «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών
στα όρια της Ηλιόκαλης», προϋπολογισμού € 75.406. Ανάδοχος
Αθανάσιος Μηλιώνης.

 «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού»,
προϋπολογισμού 130.000. €. Ανάδοχος: “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ”.

Ενέκρινε τη διαδικασία υλοποίησης των έργων:

 «Προστασία και αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από Αγία Κυριακή
προς Σούλι από πτώσεις βράχων και λίθων μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που
εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 8-12/01/2021» προϋπολογισμού 395.000 €.

 «Άμεση συλλογή στοιχείων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
περιοχής από κόμβο Δολιανών έως Κακαβιά (παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 74.400 €. Η συλλογή στοιχείων είναι απαραίτητη και επείγουσα –
όπως ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης- στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη
δημοπράτηση του έργου, εφόσον δοθεί η τελική έγκριση από την Ε.Ε..

Προγραμματικές συμβάσεις

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την υπογραφή και των εξής
προγραμματικών συμβάσεων:

 Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Πωγωνίου, για την υλοποίηση της
Πράξης «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφισταμένων κτιρίων και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου στο κτιριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Παναγίας
Βελλάς Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού € 2.800.000. Η χρηματοδότηση
γίνεται μέσω ΠΔΕ στην Ιερά Μητρόπολη.

 Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής
& Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία
Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι», προϋπολογισμού € 55.800.

 Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση των έργων «Συντήρηση
τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου» προϋπολογισμού €
150.000 και «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στο
καθολικό της Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 5.900.

 Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση
ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου
Ελάτης», προϋπολογισμού € 68.200.