Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑπαντήσεις σε θέματα λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

Απαντήσεις σε θέματα λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Σχετικά με  την ΚΥΑ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238, ΦΕΚ Β’5/03.01.14, Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και την εφαρμογή της σημειώνουμε:

Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης – και συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

Για να εκδοθεί η συγκεκριμένη σύσταση θα πρέπει οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις ναυπερβαίνουν τα 150μg/m3 (γίνεται δηλ. εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.2 εδαφ.β – αα) της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. οικ. 70601 (ΦΕΚ 3272/Β/23.12.13)). Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διατήρηση των συγκεκριμένων επιπέδων για την επόμενη μέρα (κάτι εξαιρετικά δύσκολο και επισφαλές καθώς οι συγκεντρώσεις εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες).

Όταν προβλέπεται σύντομη και σημαντική αλλαγή των μετεωρολογικών συνθηκών, τέτοια που να ευνοεί τη μείωση των συγκεντρώσεων, η εφαρμογή των διαφόρων μέτρων μπορεί να μην κηρυχθεί, ώστε να μην υπάρξει άσκοπη διατάραξη στο ρυθμό λειτουργίας των αστικών περιοχών, ακόμα και αν πρόσκαιρα σημειωθεί μικρή υπέρβαση των οριακών τιμών συγκέντρωσης του κάθε επιπέδου (άρθρο 7 παρ.3 της ΚΥΑ 70601).

Επομένως για την εφαρμογή των παραπάνω πρέπει να υπάρχει σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης αρκετών ημερών, π.χ. τουλάχιστον 2-3 ημερών, ώστε να έχει κάποιο νόημα η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου ώστε να μην υπάρξει άσκοπη αναστάτωση των κατοίκων,  χωρίς ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση τελικά για τους πολίτες. Για να έχει πρακτικό αποτέλεσμα το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να έχουμε πολυήμερο επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ 10 συνεχόμενων ημερών) με μέσες ημερήσιες τιμές που προσεγγίζουν και ξεπερνούν τα  150mg/m3.

Στην περιοχή των Ιωαννίνων οι υπερβάσεις για τα αιωρούμενα σωματίδια αφορούν κυρίως μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις στα επίπεδα των 50-100mg/m3. Υπερβάσεις των 150mg/m3 σε μέση ημερήσια τιμή έχουν σημειωθεί μεμονωμένα 5-6 φορές τα τελευταία 10 χρόνια και συνήθως σημειώνονται τις ημέρες των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς που χρησιμοποιείται από πολύ κόσμο και για όλη την ημέρα το τζάκι και γενικότερα η θέρμανση των κτιρίων.

Επιπλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχυθεί μέσα σε 1 ημέρα η πληροφορία σε όλους τους πολίτες, ώστε να αλλάξουν, εφόσον και αυτό είναι εφικτό, τον τρόπο θέρμανσης σε συστήματα εξαρτόμενα από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σημειώνεται τέλος ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει τύχει εφαρμογής σε καμία πόλη της Ελλάδας από την θεσμοθέτησή του. Λόγω μάλιστα της μικρής αποδοτικότητας του μέτρου στους πολίτες (στην καλύτερη περίπτωση 2 ή 3  ημέρες έκπτωσης 30% στην βασική τιμή του ρεύματος) και της πολυπλοκότητας εφαρμογής της έκπτωσης για μία ή δύο πιθανόν μη συνεχόμενες ημέρες  από τον ΔΕΔΔΗΕ και τους παρόχους σχεδιάζεται από το ΥΠΕΝ η τροποποίησή του.

Ερώτηση 2:

Η βασική νομοθεσία που διέπει τα μέτρα για την βελτίωση της ατμόσφαιρας, τους τρόπους μέτρησης επιλεγμένων ρύπων και αφορά και την συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα περιγράφεται στην ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ Β΄ 488/30.03.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπητου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» που μετέφερε τις προβλέψεις της σχετικής οδηγίας στην ελληνική  νομοθεσία.

Στην συγκεκριμένη Οδηγία όσο και την σχετική  ΚΥΑ δίνονται οι κατευθύνσεις για την χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας (Παράρτημα V – παρ. Β) για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους στόχους των PM2.5.

Ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις είναι ένα σημείο ανά εκατομμύριο κατοίκων αθροιστικά για τους οικισμούς και τις συμπληρωματικές αστικές περιοχές που υπερβαίνουν τους 100.000 κατοίκους.

Όπως είναι σαφές ο σταθμός των Ιωαννίνων καλύπτει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις χωροθέτησης. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άλλος αστικός οικισμός με πληθυσμό κοντά στους 100.000 κατοίκους για την Ήπειρο, ούτε υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για σημαντικές υπερβάσεις σε ατμοσφαιρικούς ρύπους  σε κάποιο άλλο αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Για σημειακές πηγές ρύπανσης (αυτοκινητόδρομοι Ιόνιας και Εγνατίας οδού, λιμάνια, σημαντικές ρυπογόνες βιομηχανικές μονάδες)  χρησιμοποιούνται οι όροι που τίθενται στις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών όρων των υποδομών ή δραστηριοτήτων αυτών.

Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν την Περιφέρεια να εγκαταστήσει σταθμούς Μέτρησης και σε άλλες περιοχές εφόσον διαπιστωθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα διάχυτης ρύπανσης. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός τυπικού σταθμού είναι αρκετά υψηλό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος εγκατάστασης ενός πλήρους σταθμού στα πρότυπα των Ιωαννίνων φτάνει τις 200.000€ και το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης – βαθμονόμησης των οργάνων περίπου τις 40.000€.

Γενικά:

Όσον αφορά τα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μείωση του προβλήματος της αιθαλομίχλης στην περιοχή μπορούμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Απαιτείται η πραγματοποίηση μεγαλύτερης και έγκαιρης εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για το πρόβλημα της αιθαλομίχλης και  τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας  της στερεής καύσιμης ύλης  που χρησιμοποιείται σε ατομικά συστήματα θέρμανσης, με δημιουργία ενημερωτικών μηνυμάτων, κυρίως στα μεγάλα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και εφημερίδες, αλλά και ενημερωτικών φυλλαδίων για τις επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής από την ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα με μικροσωματίδια. Το σχέδιο Επικοινωνίας θα πρέπει όπως είναι λογικό θα πρέπει να σχεδιαστεί κεντρικά, με την συμμετοχή των κατάλληλων επιστημονικών φορέων (ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Υγείας, Πανεπιστήμια, Ιατρικοί σύλλογοι κλπ).

Ειδικότερα για την περιοχή μας θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πολίτες ότι η μεγάλη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, η τοπογραφική διαμόρφωση και οι συνθήκες που διαμορφώνονται τους κρίσιμους χειμερινούς μήνες στην περιοχή του λεκανοπεδίου δεν δίνουν την δυνατότητα ευρείας χρήσης ανοιχτών εστιών καύσης στερεής βιομάζας (τζάκια, ξυλόσομπες) σαν βασική πηγή ατομικής πηγής θέρμανσης των κατοικιών.

Επιπλέον απαιτείται μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη από τους κατοίκους της πόλης που θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις για περιορισμό της χρήσης ανοικτών εστιών καύσης και άλλων συστημάτων καύσης στερεής βιομάζας (τζάκια, ξυλόσομπες, λέβητες πέλλετ) κατά τα κρίσιμα διαστήματα που διαμορφώνονται σημαντικά πολυήμερα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή του τρόπου θέρμανσης των κατοικιών (χρήση αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών μέσων θέρμανσης, φωτοβολταϊκών συστημάτων, επιδοτήσεις ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού της πόλης για εξοικονόμηση ενέργειας, φτηνό φυσικό αέριο κλπ) είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά η υλοποίηση τους απαιτεί χρόνο και ανάλογες πολιτικές από την πολιτεία καθώς και σημαντικό κόστος αναβάθμισης από τους πολίτες που δεν είναι βέβαιο ότι θα αναλάβουν εκ νέου (μετά το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης και των υψηλών τιμών πετρελαίου πολλές κατοικίες άλλαξαν τον τρόπο θέρμανσης επενδύοντας σημαντικά ποσά για την αλλαγή αυτή – ενεργειακά τζάκια, λέβητες πέλλετ, ξυλόσομπεςκλπ).

Σχετικά με την ενεργειακή φτώχια

H Περιφέρεια Ηπείρου στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 είχε δεσμεύσει αρχικά 4,5εκ€ για την αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα, μέσω της συμμετοχή στα προγράμματα εξοικονομώ, εξοικονομώ αυτονομώκλπ (πρόσθετοι πόροι πέραν των διαθέσιμων από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020). Αναγνωρίζοντας στη συνέχεια την ανάγκη για ενίσχυση χρηματοδότησης των προγραμμάτων με πρόσθετους πόρους διέθεσε τελικά 29,5εκ€ από τους πόρους του  Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

Από το Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 χρηματοδοτήθηκε η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) και Σχεδίων Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στους 4 Αστικούς Δήμους καθώς και την υλοποίηση πράξεων ύψους 23,2εκ€ που προέκυψαν από τα σχέδια αυτά , όπως ενδεικτικά η αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά, η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με LED κλπ. Επίσης χρηματοδοτήθηκε με 1,4 εκ€ η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, ενώ διατέθηκαν και 4,9εκ€ σε 43 ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας.

Την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 έχει αποφασιστεί από το Κράτος σε συμφωνία με την ΕΕ, ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για προγράμματα αντίστοιχα του εξοικονομώ θα καλυφθούν κεντρικά χωρίς την συνεισφορά των Περιφερειακών Προγραμμάτων. Θα μπορούσαν να διατεθούν πόροι  μόνο στο πλαίσιο υλοποίησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, αλλά δεν προτείνεται σχετική δράση από τον Δήμο Ιωαννιτών.

Από το Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 θα διατεθούν 20εκ€ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και για πράξεις που προβλέπονται από τα ΣΔΒΕ των 4ων Αστικών Δήμων. Έχουν ήδη εκδοθεί οι προσκλήσεις και αναμένεται η υποβολή προτάσεων για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ.

 Από το Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 θα διατεθεί 1,5εκ€ για την χρηματοδότηση πιλοτικής δράσης υποστήριξης της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων  (Ε.Κοιν.) Μέσω του εν λόγω τύπου δράσης επιδιώκεται η κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού της Περιφέρειας για τη σύσταση Ε.Κοιν. με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Καθώς η συγκεκριμένη δράση έχει μόνο πιλοτικό χαρακτήρα, θα υποστηριχθεί η σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπου τουλάχιστον το 50% των μελών τους να είναι Δημόσιοι Φορείς, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.

εργα που ενταχθηκαν από την περιφερεια ηπειρου στο Ταμείο Ανάκαμψης

 • «Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στη θέση Λαψίστα», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 23.600.000,00€ με τον Φ.Π.Α.
 • «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό)», προϋπολογισμού 6.800.000,00€ με Φ.Π.Α.
 • «Κατασκευή κόμβου στην παραλιακή οδό (Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα) προς Βαλανιδοράχη», προϋπολογισμού 3.480.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • «Δίκτυο  αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 1.880.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • «Στερέωση και αποκατάσταση του τζαμιού Καλούτσιανης Ιωαννίνων και συντήρηση τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων – γύψινων στοιχείων του» προϋπολογισμού 2.215.800,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • «Αποκατάσταση του Κάστρου Κιάφας στην Περιοχή του Σουλίου Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού1.883.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» με συνολικό προϋπολογισμό 3.661.904,95 € (με Φ.Π.Α.)
 • «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού (Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας με συνολικό προϋπολογισμό 266.476,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • «Υποέργο 10: Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»προϋπολογισμού 12.486.892,30 € με τον Φ.Π.Α.

ΙΜΑΡΕΤ

 • «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους ΙμαρέτΆρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», προϋπολογισμού 1.110.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», με προϋπολογισμό 320.000,00€με τον Φ.Π.Α.
 • Επίσης εντάχθηκε, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, το έργο «Έργα Βελτίωσης της Αποδοτικότητας της Κρήτης του νερού στο αρδευτικό έργο του μέσου Ρου Καλαμά», με προϋπολογισμό 6.387.381,23 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου και της Διαχειριστικής Αρχής εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2014 η Μελέτη Αποκατάστασης της Λίμνης Παμβώτιδας με στόχο την συγκέντρωση των παλαιότερων μελετών που αφορούν την αποκατάσταση της λίμνης αλλά και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την εκτέλεση μελετών και έργων που θα οδηγήσουν σε μια ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της.

Η συγκεκριμένη Μελέτη περιλαμβάνει και αξιοποιεί το σύνολο των μελετών που έχουν εκπονηθεί ως το 2014 για την λίμνη Παμβώτιδα τόσο από την Περιφέρεια και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κυρίως αλλά και από ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα (Μελέτη ιζήματος της λίμνης, υδρογεωλογικές μελέτες). Το κόστος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν 100.000€ (60.000€μετά την έκπτωση που δόθηκε), ενώ η μελέτη ολοκληρώθηκε πλήρως  το 2015 και έκτοτε είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, διαθέσιμη σε κάθε πολίτη ή φορέα που ενδιαφέρεται.

Σχετικές επίσης μελέτες που έχουν ανατεθεί και αφορούν εν μέρει την προστασία της λίμνης είναι:

Η Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος, προϋπολογισμού 233.000€  (55.000€ περίπου μετά την έκπτωση που δόθηκε) που ανατέθηκε το 2017, έχει ολοκληρωθεί και έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΕΝ ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά κυρίως τον εμπλουτισμό της λίμνης με τα νερά της πηγής Σεντενίκου και τις δυνατότητες αφαίρεσης μέρους του αναχώματος ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων της λίμνης. Η Μελέτη αφορά συγκεκριμένο μέτρο του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ Ηπείρου).

ΗΜελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων προϋπολογισμού 2.300.000€ (1.000.000€ περίπου μετά την έκπτωση), που ανατέθηκε το 2022. Η εκπόνησή της βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει έργα διευθέτησης των ρεμάτων που καταλήγουν στην λίμνη με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων περιοχών αλλά και της λίμνης από την στερεοπαροχή των ρεμάτων που καταλήγει στην λίμνη με αποτέλεσμα την επιχωμάτωση,  την μείωση του βάθους της, παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων.  Η Μελέτη αφορά συγκεκριμένο μέτρο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ Ηπείρου).

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε σχέση με την λίμνη και τις παραλίμνιες εκτάσεις αυτές περιορίζονται στα πεδινά τμήματα των ρεμάτων που περιβάλλουν την λίμνη καθώς τα ορεινά τμήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του κράτους (Δασαρχείο Ιωαννίνων, ΥΠΕΝ).

Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λίμνης (μετρήσεις και έλεγχος της χημικής, οικολογικής, βιολογικής κατάστασης του υδατικού σώματος) η αρμοδιότητα ανήκει στο κράτος (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΝ).

Όσον αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων στο υδατικό σώμα ή σε περιοχές που πιθανόν το επηρεάζουν υπάρχει καθορισμένο νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων καθώς και καθορισμένο πλαίσιο διαβούλευσης και έγκρισης  των μέτρων και προτάσεων.

Το πλαίσιο αυτό αφορά τα μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ Ηπείρου) και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας(ΣΔΚΠ Ηπείρου). Τα μέτρα που προτείνονται από τα συγκεκριμένα Σχέδια, που έχουν θεσμοθετηθεί ως γνωστόν με συγκεκριμένα ΦΕΚ, έχουν καθορισμένους φορείς για την υλοποίησή τους ανάλογα την μορφή του μέτρου (κυρίως Δήμος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Κεντρικό Κράτος) και αναθεωρούνται κάθε 5 χρόνια μετά την σχετική διαβούλευση με το κοινό και τους φορείς.

Η περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί όπως είναι γνωστό προστατευόμενη περιοχή (Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.1650/86).

Στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την Περιοχή αναφοράς, που βρίσκεται σήμερα σε διαβούλευση,  προτείνονται  για την περιοχή συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα (Σχέδιο Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής) που θα θεσμοθετηθούν μετά την έκδοση του Σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των περιοχών Natura της περιοχής σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 21 του ν.1650/86.Τα σχέδια διαχείρισης και οι στόχοι διατήρησης μετά την σχετική διαβούλευση εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η υλοποίηση παρεμβάσεων στην προστατευόμενη περιοχή καθορίζεται αυστηρά από τα παραπάνω 3 Διαχειριστικά Σχέδια και κάθε έργο που σχεδιάζεται πρέπει να είναι συμβατό και να συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα (Βασικά ή  Συμπληρωματικά) τα οποία έχουν προταθεί και έχουν εγκριθεί με την θεσμοθέτηση των παραπάνω Σχεδίων.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου το 2016 δημιουργήθηκε Ομάδα Εργασίας με στόχο των συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων για την εκπόνηση δράσεων και έργων με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της Λίμνης Παμβώτιδας (Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών, Φορέας Διαχείρισης λίμνης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Η Ομάδα Εργασίας κατέληξε στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στην κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα και τις δράσεις που προτάθηκαν κατά καιρούς σε διάφορες μελέτες για την περιοχή, καθώς και αυτά που αποτυπώνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ηπείρου και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Τα περισσότερα από τα παραπάνω μέτρα και προτάσεις και με την ίδια σειρά περιλαμβάνονται και στο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων» για την Λίμνη που συντόνισε το 2020 ο πρώην Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας (σήμερα ΟΦΥΠΕΚΑ) και συμμετείχε ενεργά η Περιφέρεια Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των προτάσεων και μέτρων που προτείνονται στην Μελέτη Αποκατάστασης της Λίμνης Παμβώτιδας συμπεριλαμβάνονται στο υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης που αποτελεί μέρος της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης ενώ έχουν πλήρη συμβατότητα ή αποτελούν μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου τέλος ακολουθούσε και ακολουθεί τον θεσμικό της ρόλο κατά την κατάρτιση των παραπάνω Σχεδίων καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της  προσπαθώντας να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της περιοχής. Όπως είναι σαφές το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων και δράσεων αφορά το Κεντρικό Κράτος και τις υπηρεσίες του.

***

Απαντώντας για τον πεζόδρομο- ποδηλατόδρομο στην περιοχή Ανατολής – Κατσικά και για τα  αναχώματα ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξ. Καχριμάνης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι  εάν υποθετικά έσπαγαν, τότε το νερό θα είχε μπει μέσα στον πολεοδομικό ιστό του Κατσικά και στα υπόγεια των κατοικιών της περιοχής της Αγίας Μαρίνας. «Κάποιοι μου έκαναν προσωπική μήνυση ότι (με τον πεζόδρομο- ποδηλατόδρομο) χαλάω τη λίμνη και προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί κέρδισα με 70 σελίδες απόφαση ότι κάναμε πολύ σωστά και ποινικά ξανακερδίσαμε γιατί αυτό το ανάχωμα είναι νομίμως υφιστάμενο….» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.

PrevezaReports.gr
PrevezaReports.gr
Το PrevezaReports.gr είναι ένα ειδησεογραφικό site ποικίλης ύλης. Δημιουργήθηκε το 2019 με σκοπό την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων από το Ν. Πρέβεζας, την Ελλάδα και τον κόσμο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ