Ανυπότακτη Κίνηση προς Δήμο Πρέβεζας: Να γίνει άμεση ραδιοφωνική κάλυψη του Δημοτικού Συμβουλίου!

Ζητούμε από τον Δήμο Πρέβεζας την άμεση ραδιοφωνική κάλυψη του Δημοτικού
Συμβουλίου Πρέβεζας της Τετάρτης 16-4-2020, όπως και όλων των Δημοτικών Συμβουλίων,
τουλάχιστον από τη Δημοτική Ραδιοφωνία της Πρέβεζας.

Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη του Δήμου μας να έχει πλήρη γνώση και ενημέρωση για
όσα γίνονται, συζητούνται και αποφασίζονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτονόητη
υποχρέωση του Δήμου να διευκολύνει με κάθε τρόπο τη δημόσια ενημέρωση και
συζήτηση, για την οποία θα έπρεπε ήδη να είχε προβλέψει.

η γραμματεία της δημοτικής κίνησης