Ανυπότακτη Κίνηση: «Η κατασκευή ενός σχολείου αποτελεί θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στην Οικονομική Επιτροπή»

Πρόκληση αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας χειρίζεται το θέμα της δημιουργίας νέου Μουσικού Σχολείου.

Ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν είναι δυνατόν να περάσει μέσα από την Οικονομική Επιτροπή (και μάλιστα δια περιφοράς).

Ως «Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας»  θεωρούμε πως το θέμα του Μουσικού Σχολείου πρέπει να συζητηθεί  σε ειδική αποκλειστική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τα άλλα ζητήματα της παιδείας. 

Θα πρέπει να έχει  προηγηθεί  πλήρης ενημέρωση των δημοτών και του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου και των θεσμικών οργάνων των μαθητών και των καθηγητών.

Ζητάμε να πραγματοποιηθεί αποκλειστική συζήτηση για το θέμα της παιδείας στο δημοτικό συμβούλιο δια ζώσης. Καλούμε τις δημοτικές παρατάξεις  να καταγγείλουν τη συγκεκριμένη αντιδημοκρατική μεθόδευση της δημοτικής πλειοψηφίας και να συνταχθούν με το αίτημα που αναφέραμε.

Η δημοτική κίνηση
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας»