Ανυπότακτη Κίνηση: Απέχουμε από τη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12

Ως δημοτική κίνηση πιστεύουμε ότι όλες οι συνεδριάσεις πρέπει να γίνονται δια ζώσης σε μεγάλη
αίθουσα με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με αφορμή την πανδημία προχωρά στη καταστρατήγηση βασικών δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Χτύπησαν όλες τις διαδηλώσεις και έχουν απαγορέψει ουσιαστικά όλες τις συνεδριάσεις
των μαζικών φορέων.

Από κοντά και η δημοτική αρχή η οποία αποφεύγει με κάθε τρόπο τις δια ζώσης συνεδριάσεις. Ενώ
μας προβάλλουν το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους τον οποίο θα τον εφαρμόσουν σε βάρος των
εργατικών και λαϊκών αναγκών , αποφεύγουν ακόμα και την διαδικτυακή συνεδρίαση.

Δεν νομιμοποιούμε την συνεχιζόμενη αντιδημοκρατική εκτροπή κυβέρνησης και «τοπικής
αυτοδιοίκησης»

η δημοτική κίνηση
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας