Αναστολή έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει νέα ρύθμιση της κυβέρνησης

Παγώνει το κύμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε αιγιαλούς και παραλίες με τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης, που έχουν δρομολογήσει το ΥΠΕΝ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σε όλη τη χώρα, με νυχτερινή τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Συγκεκριμένα η σχετική ρύθμιση προβλέπει ότι «αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών».

Η τροπολογία επικαλείται τις συνθήκες της πανδημίας, που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών τακτοποίησης ή νομιμοποίησης των αυθαιρέτων.

Η ρύθμιση ουσιαστικά αναχαιτίζει την εφαρμογή χιλιάδων πρωτοκόλλων κατεδάφισης και την υλοποίηση σχετικών εργολαβιών μαζικών κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, που δρομολογούνται σε όλη τη χώρα από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Να θυμίσουμε ότι ο νέος κύκλος των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων άνοιξε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κι ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, με επιστολή τους κάλεσαν τους συντονιστές επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας να επισπεύσουν τις προσπάθειες για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που έχουν κριθεί τελεσίδικα.

Ζήτησαν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να κατεδαφίσουν όσες αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες περιοχές, περιοχές αιγιαλού – παραλίας, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές και έχουν εκδοθεί για αυτές τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης.

Κάλεσαν τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να προβούν είτε στην άμεση διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχου, είτε στην υλοποίηση των έργων κατεδάφισης τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών, στην περίπτωση που έχει ορισθεί ανάδοχος.

Παράλληλα εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», ύψους 6,28 εκατ. ευρώ για τις εργολαβίες των κατεδαφίσεων, οι οποίες στους τρείς μήνες που έχουν μεσολαβήσει έχουν προετοιμαστεί να ξεκινήσουν και τώρα παγώνουν.

Στον κατάλογο υπάρχουν τέσσερις περιοχές της Ηπείρου μεταξύ των οποίων και η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Αγιά του Δήμου Πάργας αλλά και η εκτέλεση των α) υπ’αριθμ.1257/29-09-2009 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας.

Οι περιοχές που αφορούν την Ήπειρο έχουν ως ακολούθως:

• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ηπείρου) το έργο αφορά την κατεδάφιση τελεσίδικων αυθαίρετων κατασκευών περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας και το υποέργο την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Αγιά του Δήμου Πάργας

• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ηπείρου) το έργο αφορά την εκτέλεση των υπ’αριθμ. 2/19.04.2011 και 2/26.07.2010 Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης και Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Επιχωματώσεων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θεσπρωτίας και το υποέργο την εκτέλεση των υπ’αριθμ. 2/19.04.2011 και 2/26.07.2010 Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης και Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Επιχωματώσεων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θεσπρωτίας

• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το έργο αφορά Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και το υποέργο στην ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΊΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ:

α. Δύο (2) τσιμεντένιων κολόνων & περίφραξης

β. Κατεδάφιση -απομάκρυνση κοντέινερ, σιδερένιων κατασκευών & περίφραξης .

• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ηπείρου το έργο αφορά την εκτέλεση των

α) υπ’αριθμ. 1257/29-09- 2009 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Π Ε. Πρέβεζας

β) υπ’αριθμ. 1/26.08.2016 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Προσχώσεων σε χώρο αιγιαλού και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτίας με υποέργο την εκτέλεση των

α) υπ’αριθμ.1257/29-09-2009 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας. και

β) υπ’αριθμ. 1/26.08.2016 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Προσχώσεων σε χώρο αιγιαλού και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτία.