Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό οδοφωτισμού στο Δήμο Ιωαννιτών

Η Περιφέρεια Ηπείρου έλαβε γνώση των αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την ακύρωση των διαγωνισμών που αφορούν στον οδοφωτισμό των Δήμων Ιωαννιτών και Πρέβεζας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Δεδομένου ότι οι αιτιάσεις της Αρχής άπτονται του αντικειμένου του Τεχνικού Συμβούλου και των υποδειχθέντων από αυτόν, τέθηκαν ήδη υπόψη του ώστε ο όλος σχεδιασμός να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις της απόφασης το συντομότερο.

Όσοι σπεύδουν να «πανηγυρίσουν» για την αρχική απόφαση της Αρχής ας μη βιάζονται και εάν πραγματικά ήθελαν και θέλουν να προχωρήσει το έργο, όφειλαν και οφείλουν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους στην Περιφέρεια η οποία προετοίμασε τη διακήρυξη του έργου. 

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που κατέβαλε για την υλοποίηση του προγράμματος ELENA η κ. Τατιάνα Καλογιάννη, από τη θέση της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και θεωρούμε ότι η ίδια, έχοντας άμεση γνώση των τεχνικών λεπτομερειών, υπό τις οδηγίες της οποίας άλλωστε ενήργησε ο Τεχνικός Σύμβουλος, καθόν χρόνο ήταν αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης, είχε έναν επιπλέον λόγο για να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και στην υλοποίηση του έργου.

Τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και ο Δήμος Ιωαννιτών στην όλη διαδικασία ακολούθησαν τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου, έχοντας ως βασική αρχή τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού  με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή  και αυτός είναι ένας από τους λόγους που είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων   των εταιριών του κλάδου.

Στην ίδια κατεύθυνση, με απόλυτη διαφάνεια, θα κινηθούμε και στη συνέχεια, ώστε το έργο να υλοποιηθεί κατά τον πλέον επωφελή τρόπο για το Δήμο Ιωαννιτών, για το Δήμο Πρέβεζας  και τους πολίτες γενικότερα.