Εργασίες που αφορούν την ασφαλή διέλευση των μεταναστών που στεγάζονται στο Κέντρο Υποδοχής αλλά και και των κατοίκων της περιοχής δρομολογεί ο Δήμος Ζηρού.

Πρόκειται για ανακατασκευή πεζοδρομίων, εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης , τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου LED και τοποθέτηση αυτόνομων ηλιακών συστημάτων φωτισμού.

Ο προυπολογισμός του έργου με τίτλο “Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη Φιλιππιάδα” ανέρχεται στο ποσό των 300 χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι 260 χιλιάδες προέρχονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ οι 40 χιλιάδες θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου.

Σχόλια