Ένταξη του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση για τα “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”

Τους 254 Δήμους οι οποίοι έλαβαν έγκριση για ένταξη στον άξονα προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020” και αφορά τα “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” ανακοίνωσε το “Πράσινο Ταμείο”.

Το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 28 εκ € ενώ το ποσό που θα λάβει ο Δήμος Πρέβεζας είναι 49.600 ευρώ και το ποσό που θα λάβει ο Δήμος Πάργας είναι 39.680 ευρώ.

Τα Σχέδια φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν αναφερθεί κατά την συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή ,τα σημεία όπου θα δημιουργηθούν οι θέσεις στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα επιλεγούν μετά από διαβούλευση με τοπικούς, επαγγελματικούς,συλλογικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς .