Ένταξη επιπλέον Τοπικών Κοινοτήτων στην οριοθέτηση των περιοχών που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου

Συμπληρωματική απόφαση αναφορικά με την οριοθέτηση των περιοχών που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου εξέδωσαν τα υπουργεία Υποδομών, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Η απόφαση αφορά επιπλέον Τοπικές Κοινότητες στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων.

Στην Πρέβεζα οι επιπλέον Τοπικές Κοινότητες (πέραν του Βράχου, του Χειμαδιού, της Βρυσούλας, του Κοτσανόπουλου και του Τρικάστρου που είχαν ενταχθεί στην πρώτη απόφαση) συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι Τοπικές Κοινότητες Καναλίου, Κρυοπηγής, Άνω Ράχης, Ρευματιάς, Σκιαδά και Ωρωπού.

Στα Ιωάννινα προστέθηκε η Τοπική Κοινότητα Καρίτσης της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας και στη Θεσπρωτία οι Τοπικές Κοινότητες Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Καρτερίου , Σπαθαραίων και Αργυροτόπου.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων των επιπλέον περιοχών εφόσον επιθυμούν τον έλεγχο και την έκδοση αυτοψίας πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης σε ΦΕΚ.