Κάνουμε γνωστό ὅτι θά ἀρχίσουν μαθήματα
πρακτικοῦ τμήματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Τά μαθήματα θά γίνονται κάθε Δευτέρα καί
Τετάρτη ὥρα 6 – 7 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Καλοῦμε ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους νά
προσέλθουν καί νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα
τῆς μουσικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πληροφορίες: Γεώργιος Ἀλεφραγκῆς 6979206535

Χριστίνα Ἀντωνίου 6972293387

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σχόλια