Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μπούρης  και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας  στο
πλαίσιο της δέσμευσής τους για την εκπαίδευση ,επιμόρφωση και πιστοποίηση  των
επιχειρηματιών – μελών του, προγραμματίζουν  τη περαιτέρω διοργάνωση σεμιναρίων για
κατάρτιση των επαγγελματιών σε θέματα που άπτονται της δραστηριότητάς τους, με ασφάλεια
τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτοκόλλα. 

Για το λόγο αυτό διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
τροφίμων ΕΦΕΤ απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις
που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παρασκευή, μεταποίηση,
παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς
πώληση ή διάθεση τροφίμων.

Απευθύνεται επίσης σε υπεύθυνους εταιρειών που εμπλέκονται και
σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών,
κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ).

Τα εν λόγω προγράμματα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή
ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίμων.

Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων. Η διάρκεια είναι 10 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2682029414  (εσωτ. 4) προς
συνεννόηση με την υπεύθυνη υλοποίησης κα Έλενα Ράπτη έως 30/10/2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here