Τη σύμφωνη γνώμη της, εκφράζει η Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για την διακήρυξη και τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ζίτσας», με προϋπολογισμό 930.000 ευρώ.

Σχόλια